Makedonsk

Makedonsk indgår i den centrale del af paletten af sprog, som Slavoglotta Sprogformidling tolker i. Jeg har over 25 års erfaring med sproget, hidrørende fra straffesager, asylsager og — især i det 21. århundrede — færdselssager. Desuden har jeg ageret konferencetolk (konference om energibesparelser, konference om demokratisering af balkanske politistyrker) i makedonsk.

”The Millennium Cross” (Милениумски крст) i Skopje, 2. Oktober 2018. Foto: Erik Thau-Knudsen

Makedonsk indgår i den centrale del af paletten af sprog, som Slavoglotta Sprogformidling tolker i. Jeg har over 25 års erfaring med sproget, hidrørende fra straffesager, asylsager og — især i det 21. århundrede — færdselssager.Desuden har jeg ageret konferencetolk (konference om energibesparelser, konference om demokratisering af balkanske politistyrker) i makedonsk.

I min cand.phil.-uddannelse i balkanistik af 1989 indgår makedonsk som hovedsproget og er dermed på samme høje niveau, som hvis man kunne tage hovedfag i sproget. Det kunne man bare ikke — makedonsk var kun en valgmulighed på balkanistik-overbygningen, hvis man havde et grundfag i serbokroatisk eller bulgarsk.

Min debut som polititolk var i 1988 med en makedonsk statsborger, der i Gladsaxe stod anklaget for bigami. Manden, som var fra Tetovo (Makedonien), mente sig i god tro, fordi han mente at have skilt sig fra sin makedonske kone, da han giftede sig med sin danske. Den sproglige udfordring bestod i, at den sigtede ikke havde makedonsk som modersmål, men albansk, og at han lod til at være bedre bevandret i serbisk end makedonsk. Som sagen skred frem, blev det mere og mere åbenlyst, at han ville blive dømt, og så var det naturligvis tolkens skyld altsammen. Til det sidste retsmøde forlangte han en serbisk tolk — han fik en kroat — men blev alligevel dømt for flerkoneri.