Serbokroatisk

Jeg har beskæftiget mig med serbokroatisk oversættelse siden 1993, da jeg fik de første ansøgninger om asyl fra flygtningene fra krigene i Kroatien og Bosnien.

Jeg selv (t.v.) og forfatteren Predrag Crnković (t. h. på Belgrads Banegård, juli 2008. Selfie

Min teoretiske ballast stammer fra kurser i Kroatien og senere forskning i sproget, og praktisk som erfaring med tolkning og oversættelse.

Jeg står i løbende kontakt med den serbiske forfatter, kritiker og skandinavist Predrag Crnković, der blandt andet arbejder med oversættelser af dansk litteratur til sit modersmål.

Er aktuel med romanen Pigen med netstrømperne (SR: Čarapanke za zvezdare, Zagreb, 2008) og Beograd for de afdøde (SR: Beograd za pokojnike, Zagreb, 2008. Pressemeddelelse). Han var i Danmark i april-juli og igen i november 2010.

Serbokroatisk er en samlebetegnelse for det, som i dag har spaltet sig op i serbisk, kroatisk, bosnisk og montenegrinsk. Forskellene mellem sprogformerne er minimale, fordi de tager udgangspunkt i de samme štokaviske, østhercegovinske dialekter, der tales i grænselandet mellem Serbien, Bosnien og Montenegro.