Tolkning

illustration

Hvad er tolkning?

Tolkning er at forvandle en tekst, som en person har afgivet mundtligt på et sprog, til en mundtlig tekst i et andet sprog møntet på et andet menneske. Mundtligheden er altså essentiel. Sker det fra skrift til skrift, er det oversættelse (uddybelse af begrebet oversættelse). Desuden er der to parter, f. eks. en dansk sagsbehandler og en russisktalende tidligere spritbilist i en samtale om muligheden for en behandlingsdom.

En metafor for en tolk fik jeg i 1994 fra en københavnsk advokat: En tolk er bare et rør, som forbinder to kar. Altså: En god tolk er som rørlægningen mellem to kar. Det ene vil have et flow af indhold forskudt fra sig over til det andet kar, og bagefter gentager det sig i den modsatte retning og tilbage igen. Røret er ikke indhold og leverer ikke indhold. Som part i kommunikationen ved det ene kar hører man tolkens stemme, men man lærer (eller bør lære!) hurtigt at se bort fra klangen og lytte efter indholdet. Når tolkningen er ovre, slukkes der for hanerne, rørene skrues af for at blive monteret et andet sted en anden gang. Det sagte glemmer tolken snart igen; det eneste, som bliver tilbage for den engagerede tolk, er det, som udfordrede tolken fagligt: den nye vending, de sjove slangudtryk, de juridiske spidsfindigheder i et gammelkendt ord.

C-3PO. Han endte sine dage som konge. Så højt vil jeg også æres! C-3PO ® — galaksens bedste tolk (20 millioner sprog!)

Neutralitet

Tolkning er bedst, når tolken er neutral. Derfor står de fleste tolke i landet ikke på en tolkeforbrugende virksomheds lønningsliste, men er selvstændige eller knyttet til et tolkebureau. Selv har jeg udnyttet den neutrale stilling ved at tolke både for systemet (politi, domstole, skoler, sygehuse) og uden for (kunstnere, privatpersoner), både for røde og gule fagforeninger og politiske partier til højre og venstre for midten.

Sprogene

Jeg tolker i sprogene

 1. bulgarsk,
 2. makedonsk,
 3. russisk og
 4. serbokroatisk i afarterne
  1. serbisk
  2. kroatisk
  3. bosnisk
  4. montenegrinsk

Vælg, om jeg skal give dig

 • simultan tolkning
 • konsekutiv tolkning
 • Gorbatjov-tolkning — en ordret tolkning, der typisk ligger op ad simultan tolkning, men hvor der tolkes nærmest ledsætning for ledsætning, og hvor der kommer passende pauser til at tolke.

Jeg har sikkerhedsgodkendelse fra PET til EU-systemets UE Secret.