Tolkning og oversættelse siden 1900-grønlangkål

Slavoglotta Sprogformidling har beskæftiget sig med tolkning, oversættelse og sprogundervisning helt tilbage fra 1980-erne. Firmabetegnelsen Slavoglotta Sprogformidling kom først til i 2006. Jeg er en enkelt mand og får hjælp af min søn til papirarbejdet og siden 2022 også webdesignet. Det startede med engelsk, tysk og bulgarsk, men har siden udvidet sig til de fleste slaviske sprog — i hvert fald når man går fra fremmedsprog til dansk — altså serbokroatisk (serbisk / kroatisk / bosnisk) siden 1992, slovensk (siden 1990-erne), ukrainsk (siden 2010), og lidt slovakisk. Jeg står på Rigspolitichefens tolkefortegnelse og bruges af politi, domstole, advokater.

Erik Thau-Knudsen, portræt

Erik Thau-Knudsen på himmelbjerget dagen før han fyldte 61 år.